#龙泉寺多语种# 20 ตุลาคม 2017 (การอบรมความปลอดภัย)ช่วงนี้ วัดหลงฉวนได้เชิญชวนแผนกการอบรมเพื่อความปลอดภัยกั๋วเหอ มาบรรยายให้อาสาสมัครฟัง เกี่ยวกับการักษาคว ​

11月13日 21:28转发|评论

#龙泉寺多语种# 19 ตุลาคม 2560(กิจกรรมภายในหลงเฉวียน)ศาสตราจารย์ จางหยูน จากมหาวิทยาลัยการศึกษาต่างประเทศแห่งปักกิ่ง ได้แสดงบรรยายเรื่องการออกเสียงภาษาอัง ​

11月13日 21:26转发|评论

#龙泉寺多语种# 18 ตุลาคม 2560 (เหรินอ้ายเมตตาธรรม) มูลนิธิเหรินอ้ายเมตตาธรรม ได้จัดหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและการรักษาบรรเทาจิตใจ สำหรับอาสาสมัคร ​

11月13日 21:25转发|评论

#龙泉寺多语种# 17 ตุลาคม 2017 (กิจกรรมภายในวัด)ช่วงนี้ การรวบรวมเรื่องเล่าหลงเฉวียน ตอนที่ 14 ได้รับการบันทึกไว้ในห้องอ่านหนังสือของ ห้องสมุดวัดหลงเฉวียน วัง ​

11月13日 21:20转发|评论

#龙泉寺多语种#16 ตุลาคม 2560 (กิจกรรมเจ้าอาวาส) ช่วงนี้ พระอาจารย์เสวียเฉิง อธิการบดีสมาคมพุทธศาสนาได้จัดการบรรยายเรื่อง "การวิจัยศีลของนิกายศีลหนันซาน" ที่ ​

11月13日 21:17转发|评论

#龙泉寺多语种# 15 ตุลาคม 2560 (การเผยแพร่ธรรมสากล) ช่วงบ่ายสองโมงสามสิบนาที วันที่ 7 ตุลาคมตามเวลาบอตสวานา พระอาจารย์เสียนยุ่ย พระอาจารย์เสียนซาน พระอาจารย์ ​

11月13日 21:14转发|评论

#龙泉寺多语种# 14 ตุลาคม 2560 (กิจกรรมภายในวัดหลงเฉวียน)ดร.หวู่โห้วเซิ่ง แพทย์ชื่อดังของจีน ผู้เคยได้กล่าวสุนทรพจน์ในวัดหลงเฉวียน ได้มาเยี่ยมชมวัดอีกเมื่อเ ​

11月13日 21:09转发|评论

#龙泉寺多语种# 13 ตุลาคม 2560 (กิจกรรมของคณะสงฆ์) ช่วงนี้ พระอาจารย์เสียนให่ จัดกิจกรรมอบรมกฎระเบียบใหม่ในการฉันภัตตาหารเฉพาะสามเณรกับคนสุทธิของกลุ่มการแจ ​

11月13日 21:07转发|评论

#龙泉寺多语种# 12 ตุลาคม 2017【เหรินอ้ายเมตตาธรรม】ช่วงนี้ มูลนิธิเมตตาธรรมเหรินอ้ายแห่งปักกิ่งได้จัดขึ้นการอบรมหัวหน้าครั้งที่ ๙ มีหัวหน้ากับอาสาสมัครหลั ​

11月7日 22:13转发|评论

#龙泉寺多语种# 11 ตุลาคม 2560(การเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยน)ช่วงนี้ คณะ Dr. Jack Kornfield ด็อคเตอร์ด้านจิตวิทยา และผู้สถาปนาศูนย์กลางบำเพ็ญฌาณหลินผัน พร้อมด้วย Dr. Trudy ​

11月7日 22:12转发|评论

#龙泉寺多语种# 10 ตุลาคม 2560 (กิจกรรมคณะสงค์) เมื่อตอนเย็นของวันที่ 8 ภิกษุ สามเณร และนาคของวัดหลงเฉวียน เข้าร่วมการประชุมใหญ่สงฆ์ ณ หอฉันใน พระอาจารย์ที่ดูแ ​

11月7日 22:08转发|评论

#龙泉寺多语种# 9 ตุลาคม 2560 (เหรินอ้ายเมตตาธรรม) ช่วงนี้มีอาสาสมัครจำนวน 60 คนจาก 14 โครงการของมูลนิธิปักกิ่งเหรินอ้ายเมตตาธรรม เดินทางมาเยี่ยมเยือนครอบครั ​

11月7日 22:04转发|评论

#龙泉寺多语种# 8 ตุลาคม 2560 (แอนิเมชั่นวัดหลงเฉวียน) ในช่วงวันหยุดวันชาติ พลังของการเดินทาง——"เสียนเอ้อมองดูโลก" นิทรรศการภาพถ่ายศิลปะทางจิตใจ จัดขึ้นในหอ ​

11月7日 21:54转发|评论

#龙泉寺多语种# 7 ตุลาคม 2560 (เมตตาเหรินอ้าย)ในช่วงเวลาเทศกาลฉลองวันชาติและเทศการไหว้พระจันทร์ สถาบันศึกษาหฉี่หมิงจัดกิจกรรม "ต้อนรับเทศการไหว้พระจันทร์ ​

11月7日 21:51转发|评论

#龙泉寺多语种# 6 ตุลาคม 2560 (เยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยน)วันที่ 11 กันยายน ตามการเชิญของ "สหพันธ์ศาสนาพุทธจองหัว" กับโฝกวางซาน พระสังฆาธิการเสวียเฉวิงนำคณะสมาค ​

11月7日 21:50转发|评论

#龙泉寺多语种# 5ตุลาคม 2560(ภารกิจหลงเฉวียน) ช่วงนี้ คณะภิกษุ สามเณร และประชาชนรวมกันเข้าเรียนหลักสูตร "ควรใช้กายจิตอย่างไรในการเข้าร่วมพิธี" ณ หอกินเจ พระอ ​

11月7日 21:49转发|评论

#龙泉寺多语种# 4 ตุลาคม 2560 (ธรรมะในต่างแดน)ช่วงนี้ ทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ทีมที่ 14 จากประเทศจีน ภายใต้การนำของนายเฉิน เลี่ยผิง หัวหน้าทีมแพทย์ ได้เข้าเยี ​

11月6日 22:19转发|评论

#龙泉寺多语种# 3 ตุลาคม 2017 (การเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยน)ช่วงนี้ หลักสูตรการอบรมเทคนิคซ่อมแซมหนังสือพุทธศาสนาโบราณ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ได้จบลงด้วยความสำเร็ ​

11月6日 22:15转发|评论

#龙泉寺多语种# 2 ตุลาคม 2560 (เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยน)ช่วงนี้ พระเดชพระคุณเสียนอวี้ พระสงฆ์ผู้เป็นพ่อครัวของอารามหลงเฉวียนในปักกิ่ง ร่วมกับพระสงฆ์อีกสองรูป ​

11月5日 21:33转发|评论

#龙泉寺多语种# 1 ตุลาคม 2560 เมื่อเร็วๆนี้ ศ.จ.หลิวเฉิงโหย่ว อาจารย์ปรึกษาระดับปริญญาเอก และคณบดีคณะวิทยาศาสนา และปรัชญาของมหาวิทยาลัยหมินซู เดินทางมาเยี ​

11月5日 21:19转发|评论